Czy RODO dotyczy publikowanych prywatnie zdjęć na portalach społecznościowych ?

26 czerwca 2020 |

Do tej pory uważało się, że RODO nie obejmuje przetwarzania danych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Za taką czynność uznawano także publikowanie zdjęć na prywatnych profilach w portalu społecznościowym.  Holenderski Sąd zaś uznał, że publikacje zdjęć na osobistych profilach nawet najbliższej rodziny nie jest taką czynnością.  Co dokładnie wynika z przełomowego orzeczenie ?

 

 

Działania o czysto osobistym lub domowym charakterze:

 

Artykuł 2 RODO wskazuje w jakich przypadkach Rozporządzenie ma zastosowanie a w jakich nie.  Ust. 2 zakłada, że,  „niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:

 

  • w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii;

  • przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań wchodzących w zakres tytułu V rozdział 2 TUE;

  • przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze;

  • przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

 

Czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze znalazły się także w motywie 18 preambuły RODO. Zakłada się w nim, że wyłączone spod reżimu RODO powinno zostać przetwarzanie danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli takiej, która pozostaje bez związku z działalnością zawodową lub handlową. Polegać ona może między innymi na korespondencji i przechowywaniu adresów, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności. Niemniej jednak brak jest definicji legalnej pojęcia czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Komentarza (stanowiska) prawodawcy unijnego wynika chęć przeciwstawienia sobie aktywności osobistej lub domowej, której podejmowanie ma związek z działalnością zawodową lub handlową.

 

W polskiej doktrynie przeważa stanowisko, że w takim wypadku osoba, która zamieszcza dane, dokonuje tych działań w celach osobistych i zakładając, że nie mają one celu zarobkowego, nie jest więc objęta przepisami RODO. Większość komentatorów nie zgadza się z poglądem, zgodnie z którym wyłączenie przewidziane w komentowanym przepisie nie znajdzie zastosowania w wypadku umieszczenia danych innych osób w serwisie, ponieważ element „osobistego” korzystania z danych osobowych przybiera postać ich upublicznienia.

 

Przełomowy wyrok Holenderskiego Sądu [1]:

 

Stan faktyczny sprawy ogólnie rzecz ujmując był taki, że babcia pomimo braku zgody rodziców umieściła na swoich profilach społecznościowych zdjęcie wnuczka.

 

Sąd w rozstrzygnięciu nakazał usunięcie zdjęcia dziecka z  konta pozwanej babci na Facebooku oraz zdjęcie powoda (jej syna) i jego dzieci na jej koncie na Pintereście w ciągu 10 dni od doręczenia niniejszego wyroku. Ponadto Sąd zobowiązał do zapłaty przez pozwaną kary pieniężnej w wysokości 50,00 EUR za każdy dzień, w którym nie wypełni zobowiązania do usunięcia zdjęcia, maksymalnie 1.000,00 EUR.

 

Ponadto Sąd zabronił pozwanej publikowania, wyświetlania lub rozpowszechniania w inny sposób zdjęć małoletnich dzieci powoda w mediach społecznościowych oraz nakazał zapłatę powodom kary pieniężnej w wysokości 50,00 EUR za każdy dzień publikacji pomimo powyższego zakazu,  maksymalnie 1.000,00 € został osiągnięty.

 

Czy RODO ma tu zastosowanie ? Według Holenderskiego Sądu – TAK!

 

Jak można wyczytać z wyroku Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, a w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie nie ma jednak zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej. Chociaż nie można wykluczyć, że zamieszczenie zdjęcia na osobistej stronie na Facebooku jest objęte działalnością czysto osobistą lub krajową. Wyrok sądu apelacyjnego w Holandii badał, w jaki sposób pozwana założyła lub chroniła swoje konto na Facebooku lub jej konto Pinterst. Nie jest również jasne, czy zdjęcia można znaleźć za pośrednictwem wyszukiwarki, takiej jak Google. Ponadto nie można wykluczyć, sytuacji, w której w jakimś stopniu opublikowane zdjęcia mogą być rozpowszechniane i mogą trafić w ręce osób trzecich. W świetle tych okoliczności zakres postępowania nie wykazał, że pozwana prowadzi działalność czysto o osobistym lub domowym charakterze. Oznacza to, że przepisy RODO mają zastosowanie do tego sporu.

 

Czas jednak pokaże czy to stanowisko przyjmie się w ogólnym podejściu do kwestii przetwarzania danych osobowych w celach czysto osobistych lub domowych. Być może będzie to jednak odosobnione stanowisko i nadal przetwarzanie w ramach prywatnych kont na portalach społecznościowych będzie uznawane za przetwarzanie o osobistym lub domowym charakterze.

 

[1] Wyrok Holenderskiego Sądu (link)

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Skontaktuj się z doradcą

Porozmawiajmy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ